Welzijn Nieuwe Stijl

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft samen met de VNG en de MOgroep (W&MD) het landelijke stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl gelanceerd. Het programma is erop gericht om de werkelijke potentie van de Wmo te benutten door te stimuleren, inspireren en concrete handreikingen te bieden.

Impuls voor Lokale Kracht

Het is een uitdaging voor gemeenten om beleid en uitvoering voor de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl tot synergie© te laten leiden. Daar waar dit lukt, is veelal sprake van een succesvol project. De stap naar implementatie van de projectresultaten is daarna te maken, mits er sprake is van het overstijgen van domeinen. Dit overstijgen van domeinen (wonen, welzijn, gezondheidszorg, werk, inkomen, enzovoorts) is het uitgangspunt van de impuls voor Lokale Kracht.

  Welzijn Nieuwe Stijl volgens het Dordtse model

In de wijk Wielwijk in Dordrecht heeft Stichting VraagWijzer Nederland het project Achter de Voordeur doorontwikkeld en toekomstbestendig gemaakt. In de aanpak is gekozen voor aansluiting bij het huidige netwerk in de wijk en bij de lokale en landelijke ontwikkelingen. In bovenstaande notitie leest u meer over dit hele proces en het Dordtse model.
 
  Lees meer op onze website over Synergie©.

Stichting Vraagwijzer Nederland heeft een concept ontwikkeld waarin oude en nieuwe gemeentelijke beleidsontwikkelingen samen komen en met elkaar een win-win situatie gaan kenmerken. Een aanpak waarin de beginselen van Welzijn Nieuwe Stijl zijn verwerkt: Synergie©.
  

https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-vergelijken#invoering-wmo

Hier vindt u meer achtergrondinformatie over de Wmo.