Doorontwikkeling Sociale (wijk) Teams

In de meeste gemeenten is de afgelopen periode een Sociaal (wijk) Team gestart. Er is een grote diversiteit aan vormen van de teams: sociale wijkteams, sociale teams, wijkteams, teams Toegang. Omdat er niet één blauwdruk is biedt dat vele kansen en mogelijkheden. Maar ook veel vragen en onduidelijkheden. Een fase van pionieren is uitdagend, maar er zijn ook grote verwachtingen. Welke impuls heeft jullie team nodig?

 Flyer Impuls voor (Sociale) (Wijk) Teams