Innovatie in welzijn en zorg

De grote veranderingen door de drie transities bij de gemeenten vragen om innovatie bij welzijn en zorg. Deze zijn ingegeven door De Kanteling, Welzijn Nieuwe Stijl, de veranderingen in de wijze van financiering en de behoefte aan innovatie.
Om deze verandering te realiseren bieden wij:
- Innovatieve bedrijfsstrategie
- Innovatiemanagement
- Trainingen
- Notitie Resultaatgericht werken
- Flyer Resultaatgericht werken in het Sociale Domein