Workshop De Kanteling voor De Drechtsteden

In opdracht van de Drechtsteden heeft Stichting VraagWijzer Nederland een workshop over De Kanteling aan intermediairs gegeven. Intermediairs zijn professionals van organisaties voor wonen, welzijn, zorg en inkomens-ondersteuning die een rol spelen in het geven van informatie, advies en ondersteuning.

Opdracht

De Drechtsteden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Gezamenlijk geven zij beleidsmatig vorm aan De Kanteling. De Wmo-consulenten van de Sociale Dienst Drechtsteden zijn inmiddels getraind voor het voeren van het gekantelde gesprek. Zij zijn de beoogde actoren voor het voeren van Het Gesprek. De Drechtsteden vinden het van groot belang dat ook de intermediairs voor de Wmo op de hoogte zijn van De Kanteling.

Uitvoering

De workshop startte met een theoretische toelichting op het conceptuele kader. Hierdoor ontstond bij de deelnemers een gemeenschappelijk beeld over De Kanteling. Na de theoretische inleiding werden andere werkvormen ingezet om met elkaar tot uitwisseling van informatie te komen. Dit was als opwarming discussie aan de hand van stellingen. Vervolgens werd de verdieping ingegaan middels casusbespreking.

Per gemeente is een selectie van relevante professionals gemaakt, waaronder ouderenadviseurs en hulpverleners van maatschappelijke organisaties. Zij zijn degenen die een belangrijke rol kunnen spelen bij het informeren van de burger en het ontwikkelen van de Eigen Kracht. Ook is het mogelijk dat deze intermediairs een bijdrage leveren aan (het denken over en ontwikkelen van) voorliggende voorzieningen. Soms zijn zij de voorliggende voorziening. De intermediairs zijn medewerkers van de welzijnsorganisatie (ouderen-adviseur, opbouwwerker, sociaal cultureel werker), MEE-consulenten, AMW, Sociaal Raadslieden, 1e lijn, mantelzorgondersteuning, GGD, GGZ, medewerkers van de woning­corporatie en dergelijke. De betreffende beleidsmedewerker heeft op basis van de sociale kaart een zo compleet mogelijke groep samenstelt.