Hergebruik hulpmiddelen

  Rapportage Hergebruik Hulpmiddelen in de provincie Noord-Brabant

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant in het kader van de beleidsregel 'Naar een duurzaam Brabant' heeft Stichting VraagWijzer Nederland een onderzoek uitgevoerd naar het feitelijke hergebruik van hulpmiddelen die in het kader van de Wmo door de Brabantse gemeenten aan haar burgers met een beperking zijn verstrekt. Conclusie: herverstrekking van hulpmiddelen wordt door de gebruikers zelf niet als een probleem gezien. Wel onder voorwaarde dat kwaliteit, hygiëne, garantie en levertijd goed zijn. Een systeem waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de hulpmiddelen is in het belang van de potentiële gebruikers.