Eerstelijn en Wmo

  Het Wmo-loket en de huisarts verbonden

Uit onderzoek en praktijkervaringen blijkt dat burgers voor hun vragen op psychosociaal vlak in eerste instantie naar de huisarts gaan. De consulenten van het Wmo-loket kunnen deze vragen vaak echter ook beantwoorden. Het blijkt moeilijk om het contact tussen het Wmo-loket en de huisarts te realiseren. Er is een extra impuls nodig om beide actoren voordeel van een samenwerking te laten ervaren.

  Onderzoeksrapportage eerstelijn en Wmo

Stichting VraagWijzer Nederland en de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerstelijn (LVG) zien kansen voor de geïntegreerde eerstelijnszorg en gemeenten om samen aan de doelstelling 'participatie van alle burgers' te werken.  Met dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden voor verbinding van de Wmo en de eerstelijn de uitvoerders van de Wmo en de LVG zien.